Hoạt động Hội

Hội nghị giao ban công tác Hội và Phong trào nông dân quý III Tổng kết Nghị quyết số 07 của BCH TW Hội Nông dân Việt Nam
Hội nghị giao ban công tác Hội và Phong trào nông dân quý III Tổng kết Nghị quyết số 07 của BCH TW Hội Nông dân Việt Nam
Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh, đại diện lãnh đạo huyện ủy, UBND huyện Lục Ngạn, lãnh đạo Hội Nông dân các huyện, thành phố cùng cán bộ Tỉnh hội và HND huyện Lục Ngạn. Đ/c Thân Văn Thi - PCT TT HND tỉnh trao giấy khen cho các tập thể Trong...
Kỷ niệm 80 năm thành lập Hội Nông dân Việt Nam
Kỷ niệm 80 năm thành lập Hội Nông dân Việt Nam
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể. Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Hội Nông dân các cấp trên địa bàn tỉnh đã có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động. Các phong trào của hội phát động đã phát huy được hiệu quả,...
Nâng cao chất lượng, đổi mới công tác dạy nghề
Nâng cao chất lượng, đổi mới công tác dạy nghề
Trong những năm qua các cấp Hội Nông dân trong tỉnh xác định công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn là một nhiệm vụ thường xuyên, hàng năm Ban thường vụ Hội Nông dân xây dựng chỉ tiêu phối hợp đào tạo nghề cho lao động nông thôn giao cho các cấp hội và Trung tâm...
Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang: Cung ứng 47 máy nông nghiệp cho nông dân
Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang: Cung ứng 47 máy nông nghiệp cho nông dân
Các hộ nông dân mua máy được hỗ trợ 100% vốn vay và 100% lãi suất trong thời gian 2 năm. Cùng với cung ứng máy, Công ty còn tổ chức tập huấn kỹ thuật, sử dụng máy cho nông dân; cử cán bộ kỹ thụât hướng dẫn vận hành, bảo hành máy; đảm bảo các quyền lợi...
Hội Nông dân tỉnh tổng kết 5 năm thực hiện NQLT số 05/2006/NQLT-HND-BNN giữa Hội Nông dân Việt Nam và Bộ Nông nghiệp và PTNT tại tỉnh Bắc Giang
Hội Nông dân tỉnh tổng kết 5 năm thực hiện NQLT số 05/2006/NQLT-HND-BNN giữa Hội Nông dân Việt Nam và Bộ Nông nghiệp và PTNT tại tỉnh Bắc Giang
5 năm qua, hai ngành đã phối hợp tổ chức tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, thực hiện các chương trình, dự án về phát triển nông nghiệp, nông thôn; xây dựng các mô hình để chuyển giao khoa học kỹ thuật và hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất. Kết...
Kết quả bước đầu sau 2 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của BCH TW của Đảng (khoá X) về nông nghiệp, nông dân và nông thôn của các cấp hội nông dân tỉnh Bắc Giang.
Kết quả bước đầu sau 2 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của BCH TW của Đảng (khoá X) về nông nghiệp, nông dân và nông thôn của các cấp hội nông dân tỉnh Bắc Giang.
Nghị quyết đã đề ra nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tập trung giải quyết đồng bộ các vấn đề nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Đặc biệt quá trình CNH-HĐH đất nước, Đảng ta luôn đặt nông nghiệp, nông dân, nông thôn ở vị trí chiến lược quan trọng, coi đó...
Việt Yên; Tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ chi hội
Việt Yên; Tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ chi hội
Sau 3 ngày tập huấn, các học viên đã được trang bị những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về giai cấp nông dân, về vai trò của Đảng cộng sản Việt Nam - nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam; hệ thống chính trị và...
Tập huấn kiến thức an toàn vệ sinh lao động.
Tập huấn kiến thức an toàn vệ sinh lao động.
Các học viên được truyền đạt những nội dung cơ bản về cách sử dụng máy móc và hoá chất trong sản xuất nông nghiệp; các giải pháp trong việc quản lý, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ cỏ... gắn với việc bảo đảm vệ sinh môi trường nông thôn. Các viên cũng được trang...